info@knpschool.ac.th
Tel. 045 953 736

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข้อมูลทั่วไป

emis

นักเรียน 2,769 คน 

 • ม.ต้น 1,434 คน
  • ม.1 481 คน
  • ม.2 513 คน
  • ม.3 440 คน
 • ม.ปลาย  1,335 คน
  • ม.4 450 คน
  • ม.5 414 คน
  • ม.6 471 คน

 • บุคลากร 145 คน
  • ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน
  • ข้าราชการครู 119 คน
  • พนักงานราชการ 2 คน
  • ลูกจ้างประจำ 1 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน

เพจโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

knpschool fbบริหารวิชาการGIPสภานักเรียนแนะแนว

ระบบออนไลน์

  11.png12.png8.pngslip

 ipst bannerknp_short_film.jpgbanner_fontthai-fill-195x64.gif

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

hit counter

ระบบเว็บไซต์

ความเป็นมาของเรา

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 โดย นายยง สิงหวาระ นายอำเภอเขื่องในสมัยนั้น มีพื้นที่ 78 ไร่ 76 ตารางวา

knpschool map gg

และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2514 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยุบ โรงเรียนเขื่องใน(สามัญ) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ มารวมกับ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย พื้นที่เขตบริการ ของสถานศึกษาจำนวน 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลเขื่องใน ตำบลยางขี้นก ตำบลศรีสุข ตำบลหนองเหล่า ตำบลสร้างถ่อ ตำบลก่อเอ้ ตำบลนาคำใหญ่

และเทศบาลตำบลเขื่องใน

แผนที่อำเภอเขื่องใน

โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับ ทั้งด้านของอาคารสถานที่ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น มีครู-อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการจัดการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน จนได้รับประกาศนียบัตร รางวัล และคำยกย่องชมเชยตลอดมา

building 2

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ที่  ชื่อ-สกุล  ช่วงเวลา  ตำแหน่ง
1  นายวิทยา ศิริชัย พ.ศ. 2514  ครูใหญ่
 2  นายณรงค์ ไชยกาล พ.ศ. 2514 - 2520   อาจารย์ใหญ่
 3  นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2520 - 2524   ผู้อำนวยการ
 4  นายธำรง แพรนิมิต พ.ศ. 2524 - 2527   ผู้อำนวยการ
 5  นายวิเชียร วรรณพงศ์ พ.ศ. 2527 - 2534   ผู้อำนวยการ
 6  นายสรยุทธ วิศิษฏศิลป์ พ.ศ. 2534 - 2536   ผู้อำนวยการ
 7  นางพรรณี ขจรวิทย์ พ.ศ. 2536 - 2537   ผู้อำนวยการ
8  นางรัชนี ศุภเกษตร พ.ศ. 2537 - 2541  ผู้อำนวยการ
9  นายคณิสร เย็นใจ พ.ศ. 2541 - 2544  ผู้อำนวยการ
10  นายเทียนสาย ป้อมหิน พ.ศ. 2544 - 2552   ผู้อำนวยการ
11  ว่าที่ รต.กมล สาดศรี พ.ศ. 2553 - 2558   ผู้อำนวยการ
12  นายไพฑูรย์   ครองยุทธ                                พ.ศ. 2558 - 2561  ผู้อำนวยการ
13  นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง                                            พ.ศ. 2561 –2562                       ผู้อำนวยการ
14  นายถาวร ครองยุทธ พ.ศ. 2562 –2563   รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการ
15  นายสุรพล ทับทิมหิน พ.ศ. 2563    ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
  
16  นายบุญธรรม กล้าหาญ พ.ศ. 2563 –          ถึงปัจจุบัน   ผู้อำนวยการ

 building 3

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผอรองถารองชชรองอสวรองรสค

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ศธ.pngสพฐ.pngศธจ.png11กสศ.pngemis89สสวท.png

 

สถานศึกษาปลอดภัย

moe qrmoe

 

ราคาน้ำมันวันนี้

ช่องทางติดต่อกับทางโรงเรียน

contact

นโยบายความเป็นส่วนตัว : Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเราโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)