Category: งานวิชาการ

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔โหลดเอกสารรายละเอียด คลิ๊ก นักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกและผู้ปกครองนักเรียนโปรดสแกน QR Code เข้าสู่ระบบเพื่อรับข้อมูลข่าวสารก่อนใคร กลับหน้าหลัก