กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร


เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม. ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

✅ พร้อมแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คลิกที่นี่ https://rapknp.wordpress.com/

ด่วนที่สุด

❗⭕❗ ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมปฏิทินวันสอบ วันรายงานตัววันมอบตัว ใหม่
คลิกที่นี่ https://rapknp.wordpress.com

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔โหลดเอกสารรายละเอียด คลิ๊ก

นักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกและผู้ปกครองนักเรียนโปรดสแกน

QR Code เข้าสู่ระบบเพื่อรับข้อมูลข่าวสารก่อนใคร

โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3tBO2PL หรือ www.knpschool.ac.th หรือ http://rapknp.wordpress.com